Helmut  Reichl

získal hudební ozdĕlání na Schubertovĕ konzervatoři ve Víolni. Studoval klávesové nástroje, trubku, zpěr, hudební pedagogiku. Je činný řadu let v různých souborech, dechových hudbách, big- bandech, tanečních hudbách, křomĕ toho spolupůsobí při varhannich konzertech a koncertech na trubku doma i v zahroničí. V posledních letech se více angažuje jako dirigent a sbormistr různých storů.

Působí od roku 1987 na Gymnáziu v Laa / Thaya jako hudební pedagog.