Komorn  orchestr   CONCORDIA   byl  zolozĕn  Helmutem  REICHLEM  v  roce  1999,  aby  řil  nejen   radost z hudby,  ale  tak  aby  předstovil  vynkajc   hudelbnky   regionu.